Kiến Thức Định Cư Canada

Hộ chiếu và các loại giấy thông hành cần có tại Canada

canadian-flag-1-10g1590 Giấy xác nhận danh tính sẽ không thể sử dụng để đi đến quốc gia mà người sở hữu mang quốc tịch. Thời hạn hiệu lực của giấy này cũng do cơ quan cấp phát quy định. Mỗi năm, Canada phát hành khoảng 5 triệu giấy thông hành các loại, trong đó 98% là hộ more »

Những điều kiện để nhập quốc tịch Canada

ca-lgflag Thời gian thi hành án hoặc hưởng án treo không được tính là thời gian sinh sống tối thiểu ở Canada. Thời gian quản chế cũng không được tính nếu bạn đã bị kết án về một tội danh nào đó. Để có được quốc tịch Canada, ứng viên cần thỏa mãn các tiêu chí more »

Khái niệm về thường trú nhân Canada

thuong-tru-nhan-canada_immgroup Khi không muốn tiếp tục làm thường trú nhân Canada nữa, bạn có thể nộp đơn xin tự nguyện từ bỏ tư cách thường trú nhân. Tuy nhiên, bạn có thể không được nhập cảnh Canada cho đến khi nhận được giấy thông hành thường trú nhân hoặc bằng cách tự nguyện từ bỏ tư more »