Quốc tịch Úc và những điều cần phải biết

Thông tin về Resident Return Visa (Visa Quay lại cư trú) là có sẵn trên trang web Bộ Di Trú Úc.
australian citizenship documents
Thay đổi về yêu cầu cư trú đối với người muốn nhập quốc tịch Úc từ ngày 1/7/2010

Nội dung chính

Yêu cầu về thời gian cư trú là một trong các tiêu chí bắt buộc bạn phải đáp ứng nếu muốn nộp đơn xin nhập quốc tịch Úc. Yêu cầu cư trú được quy định cụ thể trong Luật Quốc tịch Úc năm 2007.
Nó được dựa trên độ dài thời gian của việc:

– Bạn sinh sống hợp pháp ở Úc

– Bạn cư trú ngoài lãnh thổ Úc

– Bạn là thường trú nhân Úc.

Thay đổi đó là gì?

Kể từ ngày 1/7/2010, tất cả các đương đơn nộp hồ sơ nhập quốc tịch Úc sẽ phải đáp ứng được yêu cầu về thời gian cư trú tại thời điểm nộp hồ sơ.

– Phải đã sinh sống ở Úc theo một loại visa hợp pháp trong 4 năm trước ngày nộp hồ sơ, trong đó có 1 năm theo diện visa dành cho thường trú nhân, và

– Không được vắng mặt khỏi Úc quá 1 năm trong vòng 4 năm đó, bao gồm không vắng mặt quá 90 ngày trong khoảng 12 tháng ngay trước khi nộp đơn.

quoc-tich-uc

Thay đổi gì diễn ra vào ngày 01/ 7/2010?

Từ ngày 1/7/2010, các thỏa thuận về thời gian chuyển giao sẽ chấm dứt. Kể từ ngày 1/7/2010 trở đi, sẽ chỉ có một yêu cầu về thời gian cư trú áp dụng cho tất cả đương đơn từ 16 tuổi trở lên. Yêu cầu này sẽ áp dụng cho tất cả các đối tượng kể cả trong trường hợp họ tới Úc lần đầu tiên.

Yêu cầu về thời gian cư trú trước ngày 1/7/2010 là gì?

Từ giữa 1/7/2007 đến 30/6/2010 có các thỏa thuận về thời gian chuyển giao tại chỗ.

1. Nếu bạn trở thành thường trú Úc trước ngày 01 /7/2007, và nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch từ ngày 30/6/2010 trở đi thì yêu cầu về thời gian cư trú là:

– Phải sống tại Úc như một thường trú nhân với tổng thời gian 2 năm trong vòng 5 năm trước ngày nộp hồ sơ, trong đó có 12 tháng là thường trú nhân trong 24 tháng trước khi nộp hồ sơ.

2. Nếu bạn trở thành thường trú nhân kể từ ngày 01/ 7/2007 thì yêu cầu cư trú là:

– Phải đã sinh sống ở Úc theo loại visa hợp pháp trong 4 năm trước ngày nộp hồ sơ, trong đó có 12 tháng là theo diện visa dành cho thường trú nhân, và

– Không được vắng mặt khỏi Úc quá 1 năm trong vòng 4 năm đó, bao gồm không vắng mặt quá 90 ngày trong khoảng 12 tháng ngay trước khi nộp đơn.

Thay đổi yêu cầu về thời gian cư trú có ảnh hướng tới tôi không?

Nếu bạn là người sinh sống hợp pháp tại Úc và có thời gian cư trú dài hạn thì sự thay đổi này có thể không ảnh hưởng đến điều kiện nộp hồ sơ của bạn.

Sự thay đổi này chủ yếu ảnh hưởng đến những người đang cố gắng cân bằng giữa yêu cầu về thời gian sống ở Úc như thường trú nhân và thời gian vắng mặt cho phép để xuất cảnh khỏi Úc.

Điều này đồng nghĩa với việc bạn phải có visa thường trú nhân hợp lệ để nhập cảnh vào Úc hoặc visa trở về cư trú (Resident Return Visa) đối với bất kỳ thời gian ra nước ngoài nào, trong 12 tháng trước ngày nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch.

Làm thế nào tôi có thể kiểm tra cư trú?

Bạn có thể sử dụng công cụ tính thời gian cư trú trên website về quốc tịch Úc để tính tình trạng cư trú của bạn, hoặc gọi Đường Dây Thông Tin Công Dân trong giờ làm việc.
Điện thoại: 131 880

Tôi nên làm gì nếu tôi có kế hoạch đi du lịch ở nước ngoài?

Các thường trú nhân phải duy trì tình trạng thường trú dài hạn của họ mọi lúc nhằm đạt đủ điều kiện nộp hồ sơ xin thi nhập quốc tịch. Điều này có nghĩa là họ phải đảm bảo có Visa trở lại cư trú (Resident Return Visa) đối với tất cả các lần xuất cảnh hoặc có visa thường trú còn giá trị để nhập cảnh vào Úc.
Thông tin về Resident Return Visa (Visa Quay lại cư trú) là có sẵn trên trang web Bộ Di Trú Úc.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *