Sự khác biệt giữa thường trú nhân và công dân của Ireland

Được tư do đi lại, sinh sống, học tập và làm việc tại Ireland và bất kỳ quốc gia nào thuộc châu Âu/Cộng đồng kinh tế châu Âu.
lam-visa-ireland-1
:

Được quyền tự do đi lại, sinh sống, học tập và làm việc tại Ireland.
Được tự do đi lại tại Vương Quốc Anh (áp dụng cuối năm 2016).
Miễn phí giáo dục đến trung học. Giảm học phí đại học (chỉ bằng 20% học phí của du học sinh). Trường hợp thường trú nhân đã học 3 năm liên tiếp ở trung học thì học phí đại học sẽ được miễn phí.
Được hưởng các phúc lợi xã hội sau 5 năm đầu tiên trở thành .

Công dân:

Được tư do đi lại, sinh sống, học tập và làm việc tại Ireland và bất kỳ quốc gia nào thuộc châu Âu/Cộng đồng kinh tế châu Âu.
Được đi lại trong các nước thuộc khối Schengen.
Hưởng quyền lợi giáo dục hoàn toàn miễn phí.
Được hưởng tất cả các phúc lợi xã hội, dịch vụ y tế.
Được quyền bỏ phiếu và ứng cử công chức tại Ireland cũng như các quốc gia thuộc châu Âu.
Được hưởng các quyền tự do đi lại, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo.
Được quyền sở hữu hai quốc tịch.
Phải có một số nghĩa vụ và trách nhiệm nhất định tại Ireland.
Phải tuân thủ pháp luật Ireland.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *