Định nghĩa đúng về Trung tâm vùng chỉ định (Regional Center)

công việc làm tạo ra trong dự án được phép dùng “trực tiếp, gián tiếp, và hệ lụy”. Nếu dự án không thuộc sự quản lý của RC thì việc làm phải được tính một cách trực tiếp.
shutterstock_146169356
Regional Center (RC) không phải là một vùng hay khu vực mà là một công ty hay một tập thể/cá nhân được Bộ Di Trú Mỹ cấp chứng nhận cho phép quản lý một vùng nhất định để phát triển dự án EB-5 trong vùng đó. RC có thể là một công ty nhỏ hay một tập đoàn lớn. RC có thể được phép quản lý phát triển nhiều khu vực khác nhau. Chứng nhận cho RC thường ghi rõ RC được quản lý khu vực nào để phát triển dự án và có hiệu lực đến thời gian nào.

Dự án EB-5 có thể do RC quản lý hoặc bất kỳ công ty/tập đoàn nào quản lý. Lợi thế của việc đầu tư vào dự án thuộc một RC quản lý là công việc làm tạo ra trong dự án được phép dùng “trực tiếp, gián tiếp, và hệ lụy”. Nếu dự án không thuộc sự quản lý của RC thì việc làm phải được tính một cách trực tiếp.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *