Hộ chiếu và các loại giấy thông hành cần có tại Canada

Giấy xác nhận danh tính sẽ không thể sử dụng để đi đến quốc gia mà người sở hữu mang quốc tịch. Thời hạn hiệu lực của giấy này cũng do cơ quan cấp phát quy định.
canadian-flag-1-10g1590
Mỗi năm, Canada phát hành khoảng 5 triệu giấy thông hành các loại, trong đó 98% là hộ chiếu phổ thông. Có bốn loại hộ chiếu được cấp phát cho công dân Canada và hai loại giấy thông hành cấp cho người tị nạn hoặc người không có quốc tịch đang sinh sống tại Canada.

Hộ chiếu Canada

Hộ chiếu phổ thông

Hộ chiếu phổ thông (màu xanh) được cấp cho công dân Canada, sử dụng trong việc đi lại thường xuyên, chẳng hạn như kỳ nghỉ và các chuyến công tác.

Hộ chiếu phổ thông có 36 trang, thời hạn tối đa thay đổi theo độ tuổi của người sở hữu:

– Hộ chiếu cho người lớn (từ 16 tuổi trở lên): tùy chọn 5 năm hoặc 10 năm.

– Hộ chiếu cho trẻ em (0-15 tuổi): thời hạn tối đa 5 năm.

Hộ chiếu ngoại giao

Hộ chiếu ngoại giao được cấp cho:

– Quan chức cấp cao Canada.

– Các nhà ngoại giao.

– Đại diện và đại biểu của Canada.

Hộ chiếu ngoại giao được sử dụng trong việc đi lại của quan chức chính phủ khi tham gia các hội nghị quốc tế có tính ngoại giao hoặc đến các văn phòng đại diện ở nước ngoài. Thời hạn hiệu lực của hộ chiếu này được cơ quan cấp phát quy định.

Hộ chiếu đặc biệt

Hộ chiếu đặc biệt được cấp cho:

– Các thành viên của Quốc hội.

– Thượng nghị sĩ.

– Người làm việc cho cơ quan Chính phủ Canada nhưng chưa đủ điều kiện tham gia chuyến thăm chính thức đến các nước với mục đích ngoại giao hoặc đến các văn phòng đại diện tại nước ngoài của chính phủ Canada. Thời hạn hiệu lực của hộ chiếu này do cơ quan cấp phát quy định.

Hộ chiếu tạm thời

Một số văn phòng Chính phủ Canada ở nước ngoài có thể cấp phát hộ chiếu tạm thời thay cho các loại hộ chiếu hiện hành, phục vụ một nhu cầu cấp thiết nào đó được ghi trong hộ chiếu, trong thời gian người sở hữu chờ nhận hộ chiếu phổ thông, đặc biệt hoặc ngoại giao. Thời hạn hiệu lực của hộ chiếu này do cơ quan cấp phát quy định nhưng có giá trị tối đa 1 năm.

Giấy thông hành khẩn cấp

Canada có thể cấp phát một giấy thông hành khẩn cấp trong trường hợp đương đơn cần gấp nhưng nơi cơ quan phụ trách tạm thời không thể cấp hộ chiếu. Giấy thông hành khẩn cấp được ban hành với thời hạn hạn chế, chỉ nhằm giúp người sở hữu có thể quay về Canada hoặc đến các đại sứ quán, lãnh sự quán có khả năng cung cấp đầy đủ dịch vụ di trú cho đương đơn.

Giấy thông hành tại Canada

Giấy thông hành cho người tị nạn

(Dựa trên Công ước của Liên Hợp Quốc về người tị nạn, 1951 và Nghị định thư năm 1967)

Giấy thông hành cho người tị nạn được cấp cho cư dân đang sinh sống tại Canada với mục đích bảo vệ nhân quyền, bao gồm cả người tị nạn và những người cần được bảo vệ. Giấy thông hành này được sử dụng đến đi đến tất cả các nước có cho phép (trừ quốc gia mà người tị nạn mang quốc tịch). Thời hạn của giấy thông hành này do cơ quan cấp phát quy định.

Giấy xác nhận danh tính

Giấy xác nhận danh tính được cấp cho thường trú nhân Canada, những người chưa phải là công dân Canada, những người không có quốc tịch hoặc không thể có được hộ chiếu quốc gia hoặc giấy thông hành từ bất cứ nguồn nào một cách chính đáng.

Giấy xác nhận danh tính sẽ không thể sử dụng để đi đến quốc gia mà người sở hữu mang quốc tịch. Thời hạn hiệu lực của giấy này cũng do cơ quan cấp phát quy định.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *