Kiến Thức Định Cư Ireland

Tổng quan về hệ thống giáo dục của Ireland

truong-hoc-giao-duc-ireland-201606020254 không ngừng đầu tư vào cơ sở vật chất, đồng thời có nhiều chính sách ưu đãi đối với sinh viên quốc tế và trẻ em đến từ các gia đình thường trú nhân. Hệ thống giáo dục cũng như chất lượng của việc dạy và học được xem là cốt lõi cho sự phát more »

Sự khác biệt giữa thường trú nhân và công dân của Ireland

lam-visa-ireland-1 Được tư do đi lại, sinh sống, học tập và làm việc tại Ireland và bất kỳ quốc gia nào thuộc châu Âu/Cộng đồng kinh tế châu Âu. Thường trú nhân: Được quyền tự do đi lại, sinh sống, học tập và làm việc tại Ireland. Được tự do đi lại tại Vương Quốc Anh more »

Định nghĩa về loại Visa Stamp 4

i131 Người cấp visa này được phép ở Ireland với điều kiện không làm việc, không tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh, chuyên môn nào, không được ở quá thời hạn quy định. Visa stamp 4 là visa thường trú, cho phép người sở hữu được sinh sống, học tập, làm việc tại more »