Định nghĩa về loại Visa Stamp 4

Người cấp visa này được phép ở Ireland với điều kiện không làm việc, không tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh, chuyên môn nào, không được ở quá thời hạn quy định.
i131
là visa thường trú, cho phép người sở hữu được sinh sống, học tập, làm việc tại Ireland mà không cần xin giấy phép lao động hoặc visa du học trong một khoảng thời gian cụ thể.

Visa stamp 4 áp dụng cho các đối tượng:

Thành viên gia đình không thuộc Cộng đồng kinh tế châu Âu của công dân thuộc Cộng đồng kinh tế châu Âu.
Vợ/chồng không thuộc Cộng đồng kinh tế châu Âu của công dân Ireland.
Những cư dân không thuộc Cộng đồng Kinh tế châu Âu được cấp phép đoàn tụ gia đình theo Luật Nhập cư năm 1996.
Người nhập cư.
Người nhập cư theo một chương trình cụ thể.
Cha mẹ không thuộc Cộng đồng kinh tế châu Âu của con cái mang quốc tịch Ireland.
Thành viên gia đình không thuộc Cộng đồng Kinh tế châu Âu của công dân châu Âu.

Ngoài visa stamp 4, còn có từ stamp 0 đến stamp 3 như sau:

Visa stamp 0 (Visa tạm trú)

Người được cấp visa stamp 0 có quyền cư trú nhưng không được hưởng các phúc lợi xã hội của Ireland và phải mua bảo hiểm y tế. Người được cấp visa này phải có người bảo lãnh ở Ireland và/hoặc phải là người phụ thuộc. Không được làm việc hoặc tham gia các hoạt động thương mại, kinh doanh, chuyên môn trừ khi được quy định rõ tại thư của Sở Di trú và Nhập tịch Ireland.

Visa stamp 1

Người được cấp visa stamp 1 được quyền cư trú tại Ireland nhưng không được phép làm việc trừ khi đơn vị tuyển dụng người này xin được giấy phép; không được tham gia kinh doanh hoặc các hoạt động chuyên môn nào mà không được cấp phép từ Bộ Tư pháp và Công quyền và sẽ không được tiếp tục các hoạt động này sau ngày quy định.

Visa Stamp 1A

Người được cấp visa stamp 1A được phép ở Ireland với mục đích đào tạo toàn thời gian bởi một tổ chức trong khoảng thời gian nhất định. Đặc biệt, người sở hữu visa stamp 1A không được làm việc tại Ireland.

Visa stamp 2

Người được cấp visa stamp 2 được phép ở Ireland để tham gia khóa học với điều kiện không tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh, chuyên môn nào ngoài công việc tạm thời (được định nghĩa là công việc chiếm 20 giờ/tuần trong thời gian khóa học và 40 giờ/tuần trong thời gian nghỉ hè).

Visa stamp 2A

Người được cấp visa này được phép ở Ireland để học tập với điều kiện không được làm việc hoặc tham gia bất kỳ hoạt động kinh doanh, chuyên môn nào; không phụ thuộc vào các quỹ công cộng và không được ở quá thời gian quy định.

Visa stamp 3

Người cấp visa này được phép ở Ireland với điều kiện không làm việc, không tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh, chuyên môn nào, không được ở quá thời hạn quy định.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *