Tìm hiểu mức thuế chuyển nhượng bất động sản tại Bồ Đào Nha

– Các công ty nằm trong “danh sách đen” (black list) dựa trên mức độ minh bạch của khung pháp lý quy định về thuế thì mức thuế sẽ được tính chung là 15%. Những công ty minh bạch (White list) còn lại vẫn sẽ được hưởng mức thuế quy định như bảng trên.
chuyen-nhuong-bat-dong-san-bo-dao-nha-201602190932
Thuế tại Bồ Đào Nha được gọi là IMT. Loại thuế này đã thay thế thuế SISA kể từ ngày 01/01/2004. Ngoài ra, kể từ ngày 1/1/2007, luật sẽ áp dụng hai khung thuế riêng biệt tùy theo mục đích sử dụng bất động sản là để ở lâu dài hay để làm nhà nghỉ dưỡng.

Đối với những bất động sản được mua để làm nơi ở lâu dài, mức thuế được quy định như sau:

Giá trị bất động sản Tỷ lệ thuế Giảm trừ
Dưới 92.407 EUR 0% Không
Từ 92.407 EUR–126.403 EUR 2% 1.848,14 EUR
Từ 126.403 EUR–172.348 EUR 5% 5.640,23 EUR
Từ 172.348 EUR–287.213 EUR 7% 9.087,19 EUR
Từ 287.213–574.323 EUR 8% 11.959.32 EUR
Trên 574.323 EUR 6% Không

Ví dụ, một căn hộ được mua với giá 150.000 EUR. Mức thuế chuyển nhượng sẽ được tính như sau: 150.000 EUR x 5% = 7.500 EUR, sau đó sẽ được giảm trừ 5.640 EUR, còn lại 1.860 EUR.

Với mục đích sử dụng chỉ để nghỉ dưỡng (không cư trú thường xuyên), mức thuế sẽ được áp dụng như sau:

Giá trị bất động sản Tỷ lệ thuế Giảm trừ
Dưới 92.407 EUR 1% Không
Từ 92.407 EUR – 126.403 EUR 2% 924,07 EUR
Từ 126.403 EUR – 172.348 EUR 5% 4.716,16 EUR
Từ 172.348 EUR – 287.213 EUR 7% 8.163,12 EUR
Từ 287.213 – 574.323 EUR 8% 11.035.25
Trên 574.323 EUR 6% Không

Ví dụ, một căn hộ được mua để làm nhà nghỉ dưỡng với giá 150.000 EUR, mức thuế sẽ được tính là: 150.000 EUR x 5% = 7.500 EUR, giảm trừ 4.716 EUR, còn lại 2.784 EUR.

Một số trường hợp ngoại lệ:

– Những bất động sản đô thị khác như khu quy hoạch hoặc đất để xây nhà ở đô thị sẽ áp dụng mức thuế 6,5%.

– Đất nông thôn (đất canh tác nông nghiệp) áp dụng mức: 5 %

– Các công ty nằm trong “danh sách đen” (black list) dựa trên mức độ minh bạch của khung pháp lý quy định về thuế thì mức thuế sẽ được tính chung là 15%. Những công ty minh bạch (White list) còn lại vẫn sẽ được hưởng mức thuế quy định như bảng trên.

Black listed và white listed jurisdiction là khái niệm dùng để chỉ mức độ minh bạch trong cơ cấu thuế của doanh nghiệp/quốc gia. White listed là những tổ chức/quốc gia có cơ chế đóng thuế theo tiêu chuẩn quốc tế và chống trốn thuế. Trong khi đó, black-listed jurisdictions là những quốc gia có cơ cấu thuế không theo quy định quốc tế và vi phạm một trong các điều kiện của hàng rào trốn thuế.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *