cách xin visa đi úc ngắn hạn

Thủ tục để xin Visa công tác Úc ngắn hạn (Diện 456)

Passport and US visa background with  immigration application form. – Thời gian tối đa ở Úc là 3 tháng; khác với visa du lịch, đương đơn không được gia hạn để ở lại Úc lâu hơn Đây là loại visa dành cho những người muốn đi Úc công tác, họp hội nghị, đàm phán với đối tác… Khi được chấp thuận, quý vị có more »